15 najčešćih fraza u engleskom jeziku

Da biste u potpunosti ovladali novim jezikom koji učite, potrebno je mnogo više od toga da naučite što više novih reči i savladate gramatička pravila. Jezik ćete najbolje „propričati“ na taj način što ćete se naći u sredini gde je on maternji i razgovarati sa izvornim govornicima. Međutim, često se baš u tim situacijama dešavaju blokade, ne možete da se setite koju reč da upotrebite ili ne razumete šta vam govore. Razlog tome može biti i taj što svaki strani jezik ima određene fraze koje se koriste u svakodnevnom govoru, a ako ih bukvalno prevedete nemaju smisleno značenje. Mi Vam donosimo neke od najčešće upotrebljavanih fraza u engleskom jeziku, kako biste ih savladali i koristili u komunikaciji na ovom jeziku na pravi način!

Engleski jezik možete učiti u inostranstvu, u zemljama u kojima je on službeni jezik. Više o tome možete saznati klikom na: engleski u Velikoj Britaniji, engleski u Americi i engleski na Malti.

fraze-engleski-jezik

 

Share