6 reči u engleskom jeziku koje mogu zameniti “nice”

Od preko miliona reči u engleskom jeziku, teško je naći reč koja se više koristi od prideva “nice”. Ipak, ukoliko pokušavate da podigne svoj nivo jezika, vrlo je važno da naučite i počnete aktivno da upotrebljavate što više sinonima. Reči koje izaberete imaju svoju snagu i jezik može biti moćno sredstvo ako ga dobro koristite. Donosimo Vam 6 alternativa kako da uz pomoć sinonima izbegnete prečesto korišćenje prideva “nice” i na bolji način kažete ono što ste zamislili.

Lovely
We had a nice day at the beach We had a lovely day at the beach.
Picturesque
The village was really nice The village was really picturesque.
Friendly
She’s very nice She’s very friendly.
Delightful
It was a nice show It was a delightful show.
Delicious
The dinner you cooked was really nice! The dinner you cooked was delicious!
Charming
Montreal is a nice city with a European vibe Montreal is a charming city with a European vibe.

smileplease

(Izvor: EC blog)
Share