Studije hotelijerstva, ugostiteljstva, turizma i gastronomije u Lucernu, Švajcarskoj

Škola

B.H.M.S. Business & Hotel Management School

Turizam je privredna grana sa najvećom godišnjom stopom rasta, što omogućava veoma brzo napredovanje svima uključenima.

Godišnje, BHMS pohađa najviše 400 studenata iz 35 zemalja sveta, što ostavlja prostor da se svakom studentu posveti individualna pažnja. U ovom multinacionalnom okruženju studenti apsorbuju iskustvo koje je krucijalno za buduće lidere u globalnoj industriji – sposobnost da rade i komuniciraju sa ljudima različitog porekla. BHMS sarađuje sa velikim brojem međunarodnih agencija za zapošljavanje, a takođe učestvuje i u velikom broju sajmova zapošljavanja, da bi predstavio svoje diplomce globalnoj mreži poslodavaca.

Škola sa moderno opremljenim učionicama, kompjuterskim, jezičkim laboratorijama i čitaonicom se nalazi u nekoliko objekata u Lucernu. Nastava se održava na engleskom jeziku, ali studenti uče nemački, francuski ili španski jezik.

Lucern je turistički grad u centru Švajcarske u podnožju Alpa, na obali istoimenog jezera, dobro povezanim sa ostalim delovima zemlje, ali i evropskim gradovima. Lucern je proglašen za najbolji grad za život u Švajcarskoj.

Destinacija

Lucern je turistički grad u centru Švajcarske u podnožju Alpa, na obali istoimenog jezera, dobro povezanim sa ostalim delovima zemlje, ali i evropskim gradovima. Lucern je proglašen za najbolji grad za život u Švajcarskoj.

Programi

Bachelor of Arts Degree in Hotel and Hospitality Management

Bachelor of Arts Degree in Global Business Management

 Studije traju 3 godine, a svaka školska godina se sastoji od 20 nedelja nastave, nakon čega sledi plaćena radna praksa u hotelskoj i ugostiteljskoj industriji u trajanju od 4 do 6 meseci. Nastava se sluša u blokovima od 5 nedelja, za vreme kojih se obrađuju 3 do 4 predmeta koji se odmah i polažu. Zahvaljujući ravnomerno raspoređenom gradivu, ovaj sistem omogućava studentima dovoljno vremena da se posvete svakom pojedinačnom predmetu i da daju svoj maksimum na ispitu.

Svake godine je potrebno prikupiti 120 CATS (60 ESBP) da bi se prešlo na narednu godinu. Međutim, ako se studije prekinu nakon prve godine, dobija se sertifikovana diploma iz ugostiteljstva, dok se nakon završene druge godine dobija viša diploma iz ugostiteljstva. Ove diplome izdaje BHMS. Završnu BA diplomu izdaje Robert Gordon University iz Aberdina u Škotskoj, koji je i akreditovao ceo program studija. Moguć je direktan upis studenata na drugu ili treću godinu studija, ako imaju traženi broj kredita ostvarenih na drugom fakultetu.

Cena školarine za akademsku 2019/20. godinu: 1. godina: 23.100 CHF; 2. godina: 24.100 CHF; 3. godina: 25.100 CHF

Post Graduate Diploma in Hospitality Management

Ovaj jednogodišnji program je predviđen da pruži studentima priliku da usmere svoju karijeru u sektor turizma i hotelijerstva. Nakon 6 meseci nastave, studenti imaju obaveznu radnu praksu takođe u trajanju od 6 meseci za vreme koje primaju platu. Program je namenjen studentima koju su tek završili studije iz ove struke kao i profesionalcima iz drugih oblasti koje žele da se preorijentišu.

Cena školarine za akademsku 2019/20. godinu: 25.100 CHF

MSc Degree in International Hospitality Business Management

Master program namenjen je studentima koji su završili osnovne studije iz bilo koje oblasti, a koji žele da unaprede karijeru u oblasti ugostiteljstva. Nakon 6 meseci nastave, studenti imaju i obaveznu radnu praksu u trajanju od 6 meseci. Na kraju programa dobija se master diploma univerziteta Robert Gordon iz Aberdina u Škotskoj.

Cena školarine za akademsku 2019/20. godinu: 25.100 CHF

MBA in Hospitality Management / MBA in Global Management

Ove programe su zajednički kreirali BHMS i City University of Seattle koji i izdaje završnu MBA diplomu. Namenjen je diplomiranim studentima u oblasti ugostiteljstva, ali i diplomiranim studentima iz drugih oblasti, koji žele da se uključe u globalnu ugostiteljsku industriju. Studentima pruža stručnost u oblasti ugostiteljstva i biznisa, kao i vrhunsku akademsku kvalifikaciju. Program se sastoji od nastavnog bloka od 9 meseci, nakon koga sledi plaćena stručna praksa u trajanju od 6-9 meseci. Za vreme stručne prakse, studenti treba da polože i pet online modula. MBA program je namenjen kako onima koji već imaju menadžerske pozicije, tako i onima koji žele da se zaposle na ovakvim pozicijama u sferi hotelijerstva i ugostiteljstva. Takođe, idealan je jer ostavlja otvorene mogućnosti da se karijera nastavi u nekoj drugoj oblasti.

Cena školarine za akademsku 2019/20. godinu: MSc Degree 25.100 CHF, MBA Degree 37.100 CHF

Ostali troškovi zajednički za sve programe (uključuju aplikaciju, smeštaj, hranu i operativne troškove): 8.300 CHF po godini studija. Izuzetak: MBA program – 12.000 CHF za ceo program.

 Upisni rokovi:

Prva godina Bachelor programa i PGD Culinary Arts – januar, februar, april, maj, jul, avgust, septembar, novembar; PGD in Hospitality Management – februar, maj, avgust, novembar; MSc – februar, avgust, novembar; MBA – april, septembar.

Napomene:

  • Cena nastave uključuje i pozajmljivanje nastavnog materijala.
  • Operativni troškovi uključuju registraciju, obavezno zdravstveno osiguranje na period od 12 meseci, uslugu pronalaženja stručne prakse, boravišnu dozvolu, ekskurzije, pristup e-campus-u i internetu, aerodromski transfer (samo za nove studente) i depozit u slučaju štete.
  • Smeštaj uključuje pun pansion za 24 nedelje, u dvokrevetnim sobama sa kupatilom i mini kuhinjom. Doplata za jednokrevetni apartman sa zajedničkom kuhinjom je 3.000 CHF, a za jednosoban stan je 6.000
  • U slučaju eventualne greške, važeći je samo zvaničan cenovnik škole.
  • Cenovnik programa ne uključuje: bankarske troškove, troškove viziranja pasoša i druge nepomenute troškove.

Culinary Arts

Prva godina Diploma in Culinary Art

Druga godina: Higher Diploma in Culinary Art

Treća godina: Bachelor Degree in Culinary Art

Svaka godina se satoji od 6 meseci nastave i 4-6 meseci radne prakse.

Cena za prve dve godine iznosi 29.900 CHF, dok je cena treće godine 30.900 CHF.

Post Graduate Diploma in Culinary Arts

Ovaj jednogodišnji program je namenjen studentima koji imaju diplome iz drugih oblasti studija a žele da povežu njihovu dosadašnju karijeru sa kulinarskim sektorom. Program kombinuje praktičan pristup kulinarskim veštinama i pripremi hrane kao temelj sa naprednijim tehnikama i kreativnošću. Studenti na programu uče i o menadžerskim veštinama kroz ključne, teorijske kurseve.

Cena školarine za akademsku 2019/20. godinu: 30.900 CHF

STRUČNA RADNA PRAKSA je sastavni deo studija, svake školske godine studenti moraju da obave 4-6 meseci prakse u hotelu ili restoranu koji su odobreni od strane BHMS-a. Savetnik pomaže studentima da pronađu odgovarajuću praksu u Švajcarskoj. Tokom rada, poslodavci ocenjuju rad, ponašanje i profesionalizam svakog studenta. Od studenata se zahteva da vode dnevnik prakse – izveštaj o svojim iskustvima i menadžerskom sistemu korišćenom u datoj firmi.

Studenti sklapaju ugovor sa poslodavcem, na osnovu kojeg svakog meseca primaju bruto platu u iznosu od 2.168 CHF.

Smeštaj

SMEŠTAJ – U sklopu BHMS rezidencije, na raspolaganju studentima su kuhinja, restoran, biblioteka, kompjuterska laboratorija i zajedničke prostorije. Sobe su jednokrevetne ili dvokrevetne, sa sopstvenim kupatilom i kuhinjicom, kao i sa kablovskom televizijom. Ishrana je obezbeđena na bazi punog pansiona.

Stipendija

Kao direktni predstavnik fakulteta, Egida International ima mogućnost da studentima koji zadovoljavaju uslove škole obezbedi određeni POPUST!

Galerija

Video

Iskustvo naše studentkinje Mine pogledajte u epizodi naše emisije:

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju Print