Evropski dan jezika 2008, Novi Sad

Prvo javno obeležavanje Evropskog dana jezika u Novom Sadu incirala je Egida International
FESTIVAL: Limit mog govora je limit mog sveta

EVROPSKI DAN JEZIKA… služi da ukaže na važnost ulaganja u učenje svetskih jezika jer se time postiže neprikosnovena osnova za postizanje duhovnog sklada u svetu, pre svega razumevanje postojećih kultura – Evropski savet EU

Inspirisana idejom Evropskog dana jezika, Egida International je odlučila da u svojoj organzaciji prvi put javno, na nivou Novog Sada, obeleži Dan uz podršku Omladinske Nevladine Organizacije (ONO) i Centra za omladinski rad (CZSRO).

Kako je rad Egide isključivo usmeren ka obrazovanju, 26. septembar prepoznat je kao prilika da se promoviše učenje jezika i to pre svega među mladima; tako je nastao slogan Limit mog govora je limit mog sveta kao moto akcije i naziv nagradnog konkursa.

Kako bi realizacija obeležavanja Evropskog dana jezika bila smislena trebalo je uključiti srednje škole, pedagoge, kadar sa Akademije umetnosti, medije, kulturne centre, ambasade. Želeli smo da sve prilagodimo mladima i s toga tražili smo adekvatnu podršku u nevladinom sektoru koju smo i dobili od ONO i CZSRO organizacija čiji je rad usmeren ka društvenom razvoju mladih. Oslonili smo se na njihovo iskustvo, osmislili šta želimo da uradimo na Dan, profilisali prateći nagradni konkurs i krenuli u realizaciju kulturnog događaja.

Nagradni konkurs bio je namenjen mladima i trebalo je kratkim filmom (snimljen mobilnim telefonom, fotoaparatom ili kamerom) kreativno odgovoriti na temu Limit mog govora je limit mog sveta za nagradu- dvonedeljni kurs stranog jezika u inostranstvu.

Najuspešniji rad bio je Persa i osvojila ga je studentkinja Likovne Akademije u Beogradu Marija Zdravković (28).

Konkurs je bio uvertira, a na sam 26. septembar u Omladinskom centru CK13 i Radio kafeu 021 održan je festival dokumentarnog stranog filma i prikaz najboljih filmova sa konkursa.
Jezik filmova bio je francuski, španski, italijanski, danski, grčki i nemački (pojedini filmovi su bili titlovani na engleski) kako bi se razumeli u prevodu posetilaca koji su došli da ih pogledaju:
Time smo želeli da skrenemo pažnju koliko je važan sopstveni prevod kojim izgrađujemo autonomno mišljenje i da zbog neznanja ne čekamo na tuđi prevod, često neautentičan koji naša shvatanja može da unazadi. Pod tuđi prevod podrazumevamo moguću namernu manipulaciju pojedinaca usmerenu na one koji zavise od tuđeg znanja – Dragana Božić, organizatorka ispred Egide International

Ovim putem Egida International želi da se zahvali:

Omladinskoj Nevladinoj Organizaciji i Centru za omladinski rad
Žiriju na konkursu Limit mog govora je limit mog sveta dr Dubravki Valić Nedeljković, mr Oliveri Gračanin i Srđanu Radakoviću
Francuskom kulturnom centru Beograd, Italijanskom kulturnom centru Beograd, Austrijskom kulturnom forumu Beograd i Španskom kulturnom centru Beograd
Omladinskom centru CK13 Novi Sad i Radiju 021

Share

Ostavite Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *