ENGLESKI ZA ZAPOSLENE U SFERI OSIGURANJA

Škola

LSI-Language Specialists International

Škola LSI se nalazi u centru Portsmuta, u modernoj zgradi specijalno dizajniranoj za potrebe škole i njenih polaznika. Ima 44 vrhunski opremljene učionice, jedinstven self-acess centar sa multimedijalnim kompleksom sa kompjuterima i internet pristupom, jezičku laboratoriju, video sobu, sobu za slušanje, čitanje i učenje, veličanstveno predvorje sa stolovima za stoni tenis, bilijar, TV-om, video igrama, kao i kafeteriju. Sve ove pogodnosti pružaju idealne uslove za učenje i druženje.

Škola nudi veliki izbor kurseva, posebno osmišljenih za profesionalce koji žele da unaprede svoj engleski jezik, bilo za opštu upotrebu, bilo u specijalizovanoj oblasti poslovanja za koje im je engleski jezik potreban.

Kursevi su tako osmišljeni da pre svega budu praktični, efikasni i da omoguće polaznicima uživanje dok uče (ne samo što će poboljšati svoje samopouzdanje, već će i odlično razumeti sagovornike, usavršiti gramatiku i akcenat, proširiti rečnik i usavršiti način komunikacije u oblasti poslovanja).

Vreme van nastave – Portsmut je jedinstven grad, sa 10 km dugačkim plažama, koji obiluje pabovima, restoranima raznih svetskih kuhinja, prodavnicama koje mogu da zadovolje svačiji ukus.

Profesori organizuju veliki broj vikend ekskurzija, u cilju zadovoljenja kulturnih i edukativnih potreba polaznika – jedna od njih je i Naval Dockyard, jedna od vodećih britanskih turističkih atrakcija, koja dočekuje preko milion turista godišnje, (podrazumeva i Nelsonov admiralski brod HMS Viktori i prvi gvozdeni ratni brod na svetu).

Destinacija

Portsmut je grad na južnoj obali Engleske, udaljen oko 100 km od Londona, 95 km od aerodroma Getvik i Hitrou i 20 minuta od Sauthemptona – odlično je povezan drumskim i železničkim saobraćajem sa svim krajevima Britanije.

Kao univerzitetski grad, Portsmut ima atraktivan noćni život, zanimljivu muzičku scenu, veliki izbor pozorišta i savremeno opremljenih bioskopa, muzeje, galerije… Takođe, ovo je primorski turistički centar, sa fantastičnim izborom zabavnih i kulturnih aktivnosti. Moguć je i izbor velikog broja sportskih aktivnosti, u savremenim sportskim centrima – plivanje, sportovi na vodi, tenis, golf, trčanje i naravno jedrenje, budući da je jedan od najpoznatijih jedriličarskih centara.

Kursevi

U ponudi kurseva škole LSI izdvajaju se i kursevi iz oblasti OSIGURANJA:

ENGLESKI ZA PROFESIONALCE U POSLOVIMA OSIGURANJA

CILJ KURSA – Kurs je osmišljen tako da razvije komunikacijske veštine viših službenika osiguranja i to prilikom rada sa klijentima, kolegama iz struke kao i prilikom drugih poslovnih kontakata u oblasti finansijskih usluga, a u međunarodnom kontekstu. Takođe, namera kursa je da omogući polaznicima da koriste standardnu terminologiju u osiguranju, u odgovarajućem jezičkom stilu i kontekstu.

NASTAVNE AKTIVNOSTI – Osim klasične nastave u učionici, tokom kursa će se koristiti i drugačije nastavne metode, kao na primer igranje uloga, proučavanje stvarnih situacija i slučajeva, simulacije, video i foto materijal, kao i samostalno učenje u jezičkim laboratorijama. Kurs takođe može da sadrži i sastanke sa britanskim kolegama iz oblasti osiguranja koji se bave sličnim poslom, a takođe i gostovanja predavača i konsultanata iz iste branše.

KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE – Kurs se fokusira na praktičnoj i efikasnoj komunikaciji u sledećim sferama:

 • sastanci i diskusije,
 • pregovaranja,
 • pravljenje prezentacija,
 • rad sa numeričkim podacima,
 • telefoniranje,
 • druženje i zabava,
 • pisanje mejlova, pisama i izveštaja.

SPECIFIČAN FUNKCIONALAN SADRŽAJ – Tokom kursa vežbaju se sledeće funkcionalne oblasti poslovanja, koje su prisutne u poslovnim kontaktima iz oblasti osiguranja:

 • predstavljanje i pozdravi,
 • davanje ličnih informacija,
 • davanje instrukcija i naredbi,
 • načini nuđenja i traženja,
 • izražavanje mišljenja – slaganje i neslaganje,
 • davanje saveta, sugestija i preporuka,
 • postupanje sa žalbama – objašnjavanje i izvinjavanje,
 • izražavanje potreba i obaveza,
 • razgovaranje o rasporedima poslova i rokovima,
 • zakazivanje i menjanje zakazanih sastanaka,
 • druženje i zabava, naručivanje hrane i pića,
 • opisivanje prošlih događaja i povezivanje prošlosti sa sadašnjošću,
 • upoređivanje sličnosti, različitosti, prednosti i mana,
 • diskutovanje u vezi sa budućim planovima – predviđanje i hipotetisanje,
 • predstavljenje i korišćenje brojeva i grafikona.

JEZIČKI DODACI – U zavisnosti od oblasti poslovanja i interesovanja polaznika, kurs može da sadrži i različite dopune iz oblasti leksike, sa ciljem da se proširi vokabular polaznika, i to u sledećim oblastima:

 • struktura kompanije,
 • grane osiguranja: imovinsko, životno, penziono, građevinsko…
 • trgovina – import/export, osiguranje izvoza, prevoza,
 • opis tržišta i trendova,
 • vlasnički sertifikati, osiguranja i reosiguranja,
 • mikroekonomija i makroekonomija,
 • finansije kompanije – profit i gubitak, protok novca, bilans,
 • procena rizika,
 • brokeri, sindikati,
 • sravnjivanje gubitaka i pregovaranje o premijama,
 • udruživanje i preuzimanje.

Kurs obično traje od 1 do 4 nedelje, u zavisnosti od želje i potreba polaznika. Ovo je izuzetno intenzivan kurs sa 32,5 sati nastave nedeljno (25 sati u učionici i 7,5 sati tokom ručka sa profesorom i ostalim polaznicima, kada se simulira poslovni ručak). Polaznici mogu da provedu još dodatnih 5 do 10 sati samostalnog učenja u jezičkoj laboratoriji.

Organizovan je i program večernjih društvenih aktivnosti.

VRSTE NASTAVE:

INDIVIDUALNA NASTAVA – Najefikasnija vrsta nastave jer su časovi osmišljeni i oblikovani upravo prema vašim potrebama, čija analiza se vrši pre vašeg polaska na program.

NASTAVA U ZATVORENOJ GRUPI – Grupa se formira za polaznike iz iste kompanije koji imaju sličan nivo jezika i ista poslovna interesovanja i potrebe. Ovo omogućava da se nastava skoncentriše na date potrebe, uz mogućnost da se obrađuje autentičan materijal koji ta grupa koristi u svom poslu. Maksimalna veličina grupe je 6 polaznika.

NASTAVA U OTVORENOJ GRUPI – Grupa sa polaznicima različitih nacionalnosti i različitih poslovnih iskustava. Maksimalna veličina grupe je 4 polaznika.

KOMBINOVANI KURS – Kurs čine 50% individualnih časova i 50% časova u maloj otvorenoj (maks. 15 polaznika) grupi sa polaznicima različitih nacionalnosti i različitih poslovnih iskustava.

KLIJENTI – Među mnogim klijentima škole LSI, nalaze se i sledeće osiguravajuće kompanije: Allianz, Amaya Mutua de Seguros, Assitalia, Assicurazione Generali, Seguros Banco Vitalicio, Eagle Star, Royal Group, Kuwait Finance Insurance Services, Nationale Nederlanden, Zurich Insurance Group.

Smeštaj

Iako u ponudi smeštaja postoji širok izbor različitih hotela, škola ipak ohrabruje svoje polaznike da odaberu porodični smeštaj u jednoj od pažljivo odabranih engleskih porodica. Ovo ne samo da je najbolji način da se potpuno integrišete u engleski jezik, nego je i odlična prilika da upoznate englesku kulturu i običaje. Porodice zadovoljavaju najviše standarde, u skladu sa potrebama i zahtevima polaznika škole. Tokom radnih dana u porodicama je obezbeđen polupansion, a tokom vikenda pun pansion.

Polaznici su u mogućnosti da odaberu opciju ručka tokom radnih dana, sa profesorom, što je odličan način da u opuštenoj atmosferi dodatno usavršavate jezik.

Za one koji ipak žele više nezavisnosti škola nudi HOTELSKI SMEŠTAJ.

Akreditacije

IALC

Established in 1983, IALC is as an association for quality assured independent language schools throughout the world. All Schools accredited by IALC are regularly inspected and monitored under the IALC Quality Scheme. Membership is by invitation only. While each member of IALC is independent and unique, each shares the highest commitment to professionalism and excellence in all aspects of service.

British Council

The British Council is the national accrediting body in the UK for schools, colleges and universities that provide courses in English as a foreign language. As part of the English in Britain Accreditation Scheme (EiBAS), the British Council carries out regular inspections on behalf of English UK of all those institutions that provide training of high quality.

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju Print