Fakulteti u Velikoj Britaniji

studiranje u londonu

Škola

University of Ulster

London and Birmingham

 Ulster je drugi po veličini univerzitet u severnoj Irskoj. Zahvaljujući svojoj saradnji sa QA Business School počinje da se širi izvan granica Irske. QA je jedan od najvećih centara kada su u pitanju Microsoft treninzi i sertifikati, spoj ove dve obrazovne institucije doveo je do otvaranja veoma kvalitetnih centara u Londonu i Birmingemu.  Na Ulster univerzitetu u Londonu i Birminghamu, internacionalnim polaznicima se nudi visok kvalitet nastave od strane akademskih stručnjaka iz oblasti koje se izučavaju. Svojim studentima omogućavaju odličnu pripremljenost za suočavanje sa poslovnim svetom i osposobljavaju ih tako da stečena teorijskih znanja mogu da implementiraju u praksi.

Ovaj univerzitet je postigao fantastične rezultate kada je u pitanju procenat  studenata koji se nakon završenog školovanja zaposle, čak 90% onih koji su završili osnovne studije se zaposli u roku od 6 meseci od završavanja studija. Ovakve rezultate postižu modernim interaktivnim metodama učenja i konstantnim praćenjem promenama u poslovnom okruženju. Osnovni cilj svih programa je osposobljavanje studenata za suočavanje sa problemima i izazovima koji se mogu javiti u praksi u modernom poslovnom svetu.

Destinacija

U svojoj ponudi u kampusima u Londonu i Birminghamu imaju najsavremenije programe koji idu u korak sa globalnim trendovima i u potpunosti zadovoljavaju potrebe tržišta rada sa aspekta znanja i sposobnosti koje prenose svojim studentima. Oba kampusa su renovirana, moderno opremljena ali i centralno pozicionirana u odnosu na glavne atraktivnosti gradova. Kampus u Londonu je smešten u istorijskom delu grada koji se zove Holborn. Birmingem po svojoj multikulturalnoj strukturi i raznovrsnosti onoga što može da pruži onima koji ga posećuju ne zaostaje za Londonom.

Programi

Univerzitet u svojoj ponudi ima sledeće programe:

 • Program osnovnih studija
 • Pre master program
 • Master program

Program OSNOVNIH STUDIJA se odvija u trajanju od tri godine i koncipiran je kao pun program od minimum 15 sati nastave nedeljno. Studije pored opštih poslovnih sposobnosti kod studenata razvijaju i lične veštine neophodne za poslovnu komunikaciju i razvoj karijere. U ponudi su dve izborne opcije:

 • BSc(Hons) Business studies
 • BSc(Hons) Accounting with Finance (samo London)

OPŠTI USLOVI UPISA:

Trajanje studija: 3 godine

Početak akademske godine: januar ili septemba (u zavisnosti od programa)

Cena:   £9.500 London, £8.500 Birmingem

Uslovi za upis:

 • Poznavanje engleskog jezika (IELTS0 ili više)
 • Diploma srednje škole

Program PREMASTER STUDIJA je namenjen onima koji nemaju odgovarajuću diplomu odnosno broj kredita za direktan upis na master studije. Program traje 16 meseci i sastoji se od četiri meseca programa za vreme kojeg se stiče sertifikovana  diploma neophodna za upis na master studije. Oni koji na tom programu ostvare 50% i više od ukupnog mogu pohađati master program u trajanju od 12 meseci. Opcije na ovom programu su:

 • MSc Marketing
 • MSc International Business

OPŠTI USLOVI UPISA:

Trajanje studija: 4+12 meseci

Upisni rok: januar, maj, septembar 2014.

Cena:  £3.500 London,  £3.250 Birmingem

Uslovi za upis:

 • Poznavanje engleskog jezika (IELTS0 ili više)
 • Diploma više škole sa višim prosekom ili diploma fakulteta sa nižim prosekom

MASTER PROGRAM je namenjen onima koji žele intenzivnije da proučavaju određenu oblast ili neki njen segment. Studije traju 12 meseci i za to vreme studenti mogu pohađati neki od dva ponuđena programa:

 • MSc Marketing (samo London)
 • MSc International Business

OPŠTI USLOVI UPISA:

Trajanje studija: 1 godina

Upisni rok: septembar

Cena: £11.000 London,  £9.500 Birmingem

Uslovi za upis:

 • Poznavanje engleskog jezika (IELTS0 ili više)
 • Diploma fakulteta

NAPOMENA: Zbog dobre saradnje koju Egida International ima sa ovom školom, Egidnim kandidatima u zavisnosti od uspeha može biti odobren određen popust na iznos školarine!

Smeštaj

Univerzitet u svojoj ponudi ima različite tipove smeštaja na različitim lokacija kako u Londonu tako i u Birmingemu. Kako bi se studenti što lakše prilagodili novom okruženju univerzitet nudi pomoć pri odabiru adekvatnog tipa smeštaja. U ponudi su porodični smeštaj, smeštaj u hostelima ali i smeštaj u iznajmljenim stanovima koji deli više studenata (2-8). Škola na posebni zahtev može ponuditi i druge opcije smeštaja.

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju