Kursevi jezika za zaposlene u oblasti finansija i osiguranja

LONDON, Experience English

Kurs engleskog za finansije namenjen je profesionalcima u finansijskoj industriji kao što su računovođe, bankari, revizori finansijskih menadžera, direktori i rukovodioci. Kurs je pogodan i za studente, kao i bilo koje druge polaznike koji žele da usavrše jezik u ovoj oblasti.

PORTSMOUTH, LSI

Kurs je osmišljen tako da razvije komunikacijske veštine viših službenika osiguranja, i to prilikom rada sa klijentima, kolegama iz struke kao i prilikom drugih poslovnih kontakata u oblasti finansijskih usluga, a u međunarodnom kontekstu. Takođe je namera kursa da omogući polaznicima da koriste standardnu terminologiju u osiguranju, u odgovarajućem jezičkom stilu i kontekstu.

BOURNEMOUTH, Anglo-Continental

Intenzivni kurs jezika je kombinacija specijalizovanog kursa engleskog jezika za finansije i bankarstvo (10 časova jezika nedeljno) i standardnog kursa engleskog jezika (20 časova jezika nedeljno).