Tehničke i biznis studije u Holandiji

Škola

FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Kampus Ajndhoven, Holandija

U Holandiji postoje dve grupe univerziteta: univerziteti primenjenih nauka (University of Applied Sciences) i istraživački univerziteti (Research University). Fontys je vodeći holandski, ali i evropski univerzitet primenjenih nauka koji nudi nastavne programe na engleskom, holandskom i nemačkom jeziku u nekoliko centara širom Holandije. Tri najveća kampusa ovog univerziteta se nalaze u Ajndhovenu (Eindhoven), Tilburgu i Fenlou (Venlo). Sa preko 200 studijskih programa, preko 3.000 zaposlenih i 35.000 studenata, Fontys predstavlja jednu od najvećih obrazovnih institucija u Holandiji. Preko 3.500 studenata ovog univerziteta dolaze iz inostranstva, iz 70 različitih zemalja.

Destinacija

Ajndhoven je studentski grad, koji kombinuje svoj dinamični karakter sa bezbednom i prijatnom atmosferom. Nudi pregršt sportskih terena, mnoge tipične studentske kafeterije i veliki broj muzeja. Ajndhoven je peti grad po veličini u Holandiji i predstavlja odlično mesto za život i studiranje.

Programi

PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA – Bečelor programi na holandskim univerzitetima primenjenih nauka traju 4 godine (2 semestra godišnje) i donose 240 kredita. Sama diploma će u nazivu imati oblast studiranja (npr. Bachelor of Engineering B Eng). Ovi programi su praktično orijentisani (uključuju prakse u kompanijama) i u vezi su sa primenom nauke.

INŽINJERSTVO, INFORMATIČKE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE – Studijski program podrazumeva kombinaciju teorijskog znanja i praktičnog treninga. Ovaj praktični aspekt studija je veoma značajan i zbog toga studenti dva semestra imaju praksu u međunarodnoj kompaniji, gde primenjuju svoja znanja, odnosno stvari koje uče primenjuju na realan život. Tokom šestog semestra obavlja se internšip u holandskoj kompanji od značaja za oblast studiranja. Studenti primaju platu za vreme stručne prakse. Poslednji semestar je u potpunosti posvećen završnom projektu, koji se takođe radi u kompaniji. U Ajndhovenu, studijski programi koji su u potpunosti na engleskom jeziku su:

 • ICT & Software Engineering
 • ICT & Business
 • ICT & Technology
 • Electrical & Electronic Engineering
 • Mechatronics Engineering
 • Industrial Engineering & Management
 • Mechanical Engineering
 • Physiotherapy
 • International Business & Management Studies
 • International Professional Communication Management

USLOVI UPISA

 • Diploma srednje škole sa dovoljnim brojem časova iz matematike i fizike (u zavisnosti od smera koji upisujete)
 • Nivo engleskog jezika: IELTS 6.0 /TOEFL paper score 550/ TOEFL Internet 80

Upisni rokovi: Inženjerstvo i fizioterapija – septembar, ICT programi – septembar i februar.

CENA PROGRAMA za školsku 2017/18. godinu: 6.500 € godišnje.

CENA PROGRAMA za školsku 2018/19. godinu: 7.500 € godišnje.

CENA PROGRAMA za školsku 2018/19. godinu za osnovne studije iz oblasti inženjerstva, informaciono-komunikacionih tehnologija i umetnosti (Engineering, I(C)T, Arts): 9.600 €.

NAPOMENE:

 • Troškovi upisa: 8400 rsd.

Master studije su nastavak osnovnih i za studente koji su završili Fontys omogućen je transfer na master studije na Eindhoven University of Technology.

BIZNIS I MENADŽMENT

International Business and Management Studies (IBMS) je BBA, bečelor program, program studija u trajanju od četiri godine. Na ovom programu studenti se uče veštinama poslovanja u međunarodnom okruženju i kompanijama. Pored veština upravljanja, studenti razvijaju mnoge profesionalne veštine iz oblasti marketinga i finansija. Sticanje praktičnog iskustva je važan deo ovog studijskog programa, koji se stiče kroz projekte, seminare i dva obavezna internšipa. Programi stručne prakse (internšip) sastavni su deo studija, tokom kojih se stiče uvid u realno poslovanje međunarodnih kompanija. Studenti primaju platu za vreme internšipa.Mogućnost slušanja jednog semestra na nekom od partnerskih univerziteta širom sveta poput Niels Brock Copenhagen Business College (Danska), Warsow School of Economics (Poljska), University of Paris (Francuska), University of Guadalajara (Meksiko) i Bejing School of Business (Kina), daje studentima priliku da steknu još šire međunarodno iskustvo.

Student dobija svog ličnog tutora sa kojim održava redovan kontakt tokom čitavih studija. Tutor prati napredak studenta i savetuje ga kako da se razvija u svim bitnim poljima (znanje, stav i veštine) za uspešno studiranje i kasnije zaposlenje.

 USLOVI UPISA

 • Diploma srednje škole;
 • Nivo engleskog jezika: IELTS 6.0 /TOEFL paper score 550/ TOEFL Internet 80.

CENA master studija za školsku 2018/19. zavisi od odabranog programa.

NAPOMENE:

 • Troškovi upisa: 8400 rsd.

Stipendija

Egida International u saradnji sa Fontys univezitetom u mogućnosti je da pomogne studentima pri dobijanju stipendije od 1.600 € za prvu godinu studija inženjerstva, informatičkih i komunikacionih tehnologija. Broj stipendija je ograničen i ostvaruju je najbolji kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • Za stipendiju se može aplicirati tek po prijemu na Fontys na osnovne studije (Bachelor of Science).
 • Važi samo za kandidate koji nisu već studirali druge fakultete, niti bili upisani na neki.
 • Odličan uspeh u srednjoškolskom obrazovanju, sa prosečnom ocenom od 75% i više u predmetima iz oblasti prirodno-matematičkih nauka.

Stipendija se prenosi na drugu akademsku godinu, ako student prvu godinu studija završi sa ocenom A (odličan). U trećoj i četvrtoj godini studenti obavljaju jednosemestralnu stručnu praksu u kompanijama (internšip), za vreme kojeg ih kompanija plaća (oko 1.750 €).

Smeštaj

Za internacionalne studente Fontys obezbeđuje smeštaj. Prosečno, mesečna cena smeštaja iznosi između 350 € i 450 € i podrazumeva nameštenu sobu (10m²) sa uključenim troškovima struje, gasa i vode, a kuhinja i kupatilo se dele sa drugim studentima. Registracija smeštaja i depozit u visini tri mesečne rente, s tim da se depozit (u visini mesečne rente), vraća po isteku ugovora u slučaju da nema oštećenja u sobi. Postoji i taksa za čišćenje u iznosu od najviše 150 €.

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju Print