Studiranje u inostranstvu, Holandija

Škola

FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Kampus Fenlo, Holandija

U Holandiji postoje dve grupe univerziteta: univerziteti primenjenih nauka (University of Applied Sciences) i istraživački univerziteti (Research University). Zahvaljujući svom odličnom obrazovnom sistemu, Holandija je popularna zemlja za internacionalne studente. Nastavni sistem je interaktivan i fokusira se na timski rad sa drugim stranim studentima. Još jedna prednost je što je stranim studentima u Holandiji dozvoljen rad od 16 sati nedeljno. Stanovništvo Holandije uglavnom govori dva strana jezika, a gotovo svi govore engleski jezik.

Fontys je vodeći holandski, ali i evropski univerzitet primenjenih nauka koji nudi nastavne programe na engleskom, holandskom i nemačkom jeziku u nekoliko centara širom Holandije. Tri najveća kampusa ovog univerziteta se nalaze u Ajndhovenu (Eindhoven), Tilburgu i Fenlou (Venlo). Sa preko 200 studijskih programa, preko 3.000 zaposlenih i 35.000 studenata, Fontys predstavlja jednu od najvećih obrazovnih institucija u Holandiji. Preko 3.500 studenata ovog univerziteta dolazi iz inostranstva, iz 70 različitih zemalja.

Destinacija

Fenlo (Venlo) je grad na jugu Holandije, blizu nemačke granice, udaljen 50 km od Belgije i potrebno je 5 sati vožnje autobusom do Pariza, te ga sve ovo čini lokacijski izuzetno atraktivnim. Sam grad ima oko 100.000 stanovnika.

Kampus u Fenlou je prvoklasan i odlično opremljen. Poseban naglasak je stavljen na osnovnu filozofiju samog univerziteta: praktično obrazovanje u izuzetno modernim učionicama sa jedne strane i atmosfera predavanja i učenja lišena anonimnosti, sa druge strane. Studentima su na raspolaganju radne sobe i učionice, kompjuterske laboratorije, sale za predavanja, kao i savremena komunikaciona platforma.

Programi

OSNOVNE STUDIJE – Na holandskim univerzitetima primenjenih nauka, bečelor studije traju 4 godine i donose 240 kredita. Sama diploma će u nazivu imati oblast studiranja (npr. Bachelor of Business Administration). Biznis programi na ovom kampusu su praktično orijentisani (uključuju internšipe u kompanijama) i u vezi su sa primenom nauke. Prva godina se zove pripremna godina ili Foundation year, nakon koje slede 3 godine tzv. glavne faze obrazovanja.

Tokom druge godine studija, studenti paralelno učestvuju u Young Enterprise Project (Mini Company). Ovaj projekat podrazumeva da internacionalne grupe studenata otvaraju svoje mini biznise, biraju proizvod ili uslugu i vode poslovanje do kraja akademske godine. Rezultati biznisa utiču i na ocenu koju će student dobiti.

U trećoj godini studija odvija se prvi obavezan radni deo programa u trajanju od 5 meseci u holandskoj ili internacionalnoj kompaniji. Fakultet pomaže studentima u pronalaženju radne prakse. U zavisnosti od dogovora sa kompanijom, radna praksa može biti plaćena ili neplaćena.

Studije se završavaju pisanjem diplomskog rada. Pisanje rada se odvija tokom još jednog Internšipa u kompaniji u trajanju od 5 meseci. Za vreme ovih projekata studenti moraju da rešavaju probleme i samostalno primenjuju prethodno stečena znanja. Za vreme radne prakse, studenti dobijaju uvid u pravo, svakodnevno poslovno okruženje i na taj način stiču sliku o svom budućem profesionalnom životu. Tokom projekta mogu da steknu i izglede za buduću karijeru upravo u istoj firmi, što se dešavalo velikom broju studenata. Oba projekta se ocenjuju na bazi pismenog rada i procene radnog učinka. Za vreme projekta studenti imaju supervizora, profesora sa Fontys univerziteta. Slično američkom obrazovnom sistemu, na Univerzitetu Fontys profesori su dostupni studentima za konsultacije, a takođe postoje akademski supervizori koji prate i savetuju studenta.

U Fenlou, studijski programi koji su u potpunosti na engleskom jeziku su (pojedini su dostupni i na nemačkom):

  • International Business
  • International Marketing
  • International Finance and Control
  • Logistics Management – International Fresh Business Management
  • Logistics Management
  • Logistics Engineering
  • Software Engineering & Business Informatics

Uslovi upisa:

– Diploma srednje škole

– Nivo engleskog jezika: IELTS 6.0 , TOEFL paper score 550 ili TOEFL Internet 80

Upisni rokovi: septembar (i februar za pojedine programe).

Cena programa za akademsku 2019/20. godinu za osnovne studije iz oblasti inžinjerstva (Engineering): 9.830 €

Cena programa za akademsku 2019/20. godinu za ostale programe: 7.680 €

MASTER STUDIJE – Studenti imaju mogućnost odlaska na master studije u trajanju od jedne godine, koje se organizuju delom na univerzitetu Fontys (1. semestar), a delom na britanskom Plymouth University (2. i 3. semestar). Po završetku, studenti stiču diplomu Plymouth univerziteta. Dostupni smerovi su:

– MSc in Business & Management, sa 4 specijalizacije – Finance, International Business, Marketing i Operations&Global Supply Chains

– MSc in International Logistics & Supply Chain Management

– MSc in International Procurement & Supply Chain Management

Uslovi upisa:

– Diploma osnovnih studija

– Nivo engleskog jezika: IELTS 6.5

Cena programa iznosi 5.100 € za 1. semestar u Fenlou + 8.833£ za 2. i 3. semestar u Plimutu.

Smeštaj

Za internacionalne studente Fontys obezbeđuje smeštaj u rezidencijama ili kod privatnog vlasnika. Prosečno, mesečna cena smeštaja iznosi između 350 € i 450 € i podrazumeva nameštenu sobu (10 m²) sa uključenim troškovima struje, gasa i vode, a kuhinja i kupatilo se dele sa drugim studentima. Registracija smeštaja i depozit u visini od oko 800 €, s tim da se depozit (u visini mesečne rente), vraća po isteku ugovora u slučaju da nema oštećenja u sobi. Postoji i taksa za čišćenje u iznosu od najviše 150 €.

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju Print