Idiomi o vremenu u engleskom jeziku

Sviđalo vam se to ili ne, vreme je veoma popularna tema za veliki broj govornika engleskog jezika. Priča o vremenu je dobra i za početak konverzacije sa ljudima koje ne poznajete. To naročito važi za Veliku Britaniju, u kojoj je vreme veoma promenljivo.

U engleskom jeziku postoji veliki broj reči koje se koriste u govoru o vremenskim prilikama, kao i veliki broj idioma. Idiomi vam naročito mogu koristiti u govoru sa nativnim govornicima engleskog jezika, koji ih veoma često koriste. Njihovim poznavanjem nećete doći u situaciju da ne razumete šta je vaš sagovornik želeo da vam kaže i imaćete više samopouzdanja prilikom razgovora. U nastavku teksta donosimo vam infografiku sa idiomima o vremenskim prilikama.

Engleski jezik u Velikoj Britaniji možete učiti u nekoj od mnogih škola jezika iz naše ponude.

WEATHER-IDIOMS

 

(Izvor infografike: Kaplan)

Share