Idiomi u engleskom jeziku: muzika

Idiomi su reči, fraze ili izrazi koji se ne prevode ili shvataju bukvalno. Kada se koriste u svakodnevnom govoru imaju značenje koje je različito od osnovnog značenja reči od kojih su sastavljeni. Tako i idiomi koji u sebi sadrže termine vezane za muziku u stvari imaju potpuno drugačije značenje. Kao i u srpskom jeziku, oni postoje i u drugim stranim jezicima, uključujući i engleski. Svaki jezik ima idiome specifične za njega, ali su neki i zajednički za više jezika. U srpskom jeziku kažemo da je neko kako pokvarena ploča ukoliko iznova i iznova ponavlja istu stvar, a ista fraza se koristi i u engleskom jeziku.

Oni koji uče engleski jezik često budu zbunjeni kada se u komunikaciji susretnu sa idiomima, jer neretko imaju potpuno drugačije značenje od onoga koje pretpostavljamo da imaju. Naučite kako da koristite idiome vezane za muziku u svakodnevnom razgovoru i izbegnite greške koje prave oni koji uče neki strani jezik. Engleski jezik preko Egide možete učiti u Engleskoj, ali i na Malti, Kipru i u SAD. U nastavku teksta Vam donosimo infografiku sa 8 primera upotrebe idioma.

idiomi-muzika

Izvor infografike: Kaplan

Share