Idiomi u engleskom jeziku: novac

Da biste u potpunosti ovladali stranim jezikom koji učite, potrebno je mnogo više od toga da naučite što više novih reči i savladate gramatička pravila. Jezik ćete najbolje „progovoriti“ na taj način što ćete se naći u sredini gde je on maternji i razgovarati sa izvornim govornicima. Upravo iz ovog razloga jedan od najboljih načina da naučite strani jezik jeste da upišete neki od kurseva jezika u inostranstvu. Na taj način, jezik ćete upotrebljavati ne samo na nastavi, već i nakon predavanja, kako u razgovoru sa drugim internacionalnim polaznicima, tako i u svakodnevnim  situacijama tokom svog boravka, u prodavnici, kafićima… Strane jezike preko Egide možete učiti u školama jezika širom sveta. Tako za engleski jezik postoje opcije učenja jezika u Velikoj Britaniji, SAD, na Malti, na Kipru, u Irskoj. Pored engleskog, možete učiti i španski, italijanski, francuski, ruski, arapski

Oni koji uče engleski jezik često budu zbunjeni kada se u komunikaciji susretnu sa idiomima, jer neretko imaju potpuno drugačije značenje od onoga koje pretpostavljamo da imaju. Koriste se radi slikovitijeg načina izražavanja i nikada ih ne treba bukvalno prevoditi.

Naučite kako da koristite idiome u svakodnevnom razgovoru i izbegnite greške koje prave oni koji uče neki strani jezik. U nastavku teksta Vam donosimo infografiku sa idiomima u vezi sa novcem.

MONEY-IDIOMS

Izvor infografike: Kaplan

Share