Srednje škole u Italiji

LANCIANO, CCI The Renaissance School

CCI priprema učenike za upis na univerzitete u SAD, Velikoj Britaniji, Kanadi ili Evropi. Od svog osnivanja, CCI internatska škola je izrasla u izvor nastave kvalitetnog programa privatne škole na engleskom jeziku kako za kanađane tako i za internacionalne učenike.