Srednje škole u Italiji

Državne srednje škole u Italiji

Italijanske porodice u kojima borave deca na razmeni su uglavnom roditelji sa jednim ili dvoje dece. Od učenika se očekuje da učestvuje u svakodnevnom životu i deli porodične obaveze sa ostalim članovima porodice.

LANCIANO, CCI The Renaissance School

CCI priprema učenike za upis na univerzitete u SAD, Velikoj Britaniji, Kanadi ili Evropi. Od svog osnivanja, CCI internatska škola je izrasla u izvor nastave kvalitetnog programa privatne škole na engleskom jeziku kako za kanađane tako i za internacionalne učenike.