Kontakt

 

SRBIJA

Novi Sad
Katolička porta 6

info tel: +381(0)21 661-2227
info tel: +381(0)21 427-209
info mob: +381(0)62 259-937

Radno vreme:
Ponedeljak – Petak:
09.00h – 19:00h
Subota:
10.00h – 13.30h

E-mail: info@egida.rs

SRBIJA

Beograd
Vojvode Bogdana 36

info tel: +381(0)11 240-3295
info tel: +381(0)11 311-1349
info mob: +381(0)63 114-1310

Radno vreme:
Ponedeljak – Petak:
09.00h – 18.00h
Subota:
10.00h – 13.30h

E-mail: info@egida.rs

CRNA GORA

Podgorica
Moskovska 55 (zgrada Maxim)

info tel: +382(0)20 672-094
info mob: +382(0)69 359-839

Radno vrijeme:
Ponedeljak – petak:
09.00h – 17.00h
Subota: neradna

Za konsultacije nakon 17.00h neophodno je zakazivanje unaprijed

email: info@egida.me

Novi Sad

Beograd

Podgorica

Egida International d.o.o.

SRBIJA

Licenca OTP 24/2014

Šifra delatnosti: 7912
Delatnost: Tur operator
Matični/registarski broj: 20399252
PIB: 105518720
Broj dinarskog računa: 325-9500600017033-70,
Vojvođanska banka, OTP Group


CRNA GORA

Licenca za turizam 498

Šifra djelatnosti: 7911
Naziv djelatnosti: Djelatnost putničkih agencija
Registarski broj: 50801599
PIB: 03150666
Broj računa za domaće EUR trans.: 510-95581-29,
Crnogorska komercijalna banka

 

OSOBE ZADUŽENE ZA PRIJEM REKLAMACIJA u Egida International PO OGRANCIMA:

Svetlana Dražić, Novi Sad, Katolička porta 6, 021 661 2227, svetlana@egida.rs.

Gordana Vinčić, Beograd, Vojvode Bogdana 36, 011 311 1349, info_bg@egida.rs