Master studije u Londonu

Fakultet

University of Northumbria

Na londonskom kampusu Nortumbrija Univerzitetu, akademski stručnjaci i njihova profesionalna podrška posvećeni su i predani sa ciljem da studentima pruže obrazovno iskustvo kao pripremu za budući profesionalni život. U svojoj ponudi imaju najsavremenije programe koji idu u korak sa globalnim perspektivama znanja i nastavne prakse.

Svrha jeste unaprediti znanje polaznika radeći u ambicioznom akademskog okruženju, a kroz upotrebu interaktivnih nastavnih metoda poput diskusije, debata i drugih.

Univerzitet ima jaku reputaciju pri zapošljavanju svojih studenata. Tokom prethodnih godina, oko 92% diplomaca zaposlilo se u periodu do 6 meseci po završetku studija. Takođe, Univerzitet raspolaže sa službom za razvoj karijere i zapošljavanje koja je na raspolaganju studentima, pružajući im podršku i savetovanje.

Destinacija

Univerzitetski kampus lociran je u samom centru Londona, koji je dom svetski poznatih atrakcija. Kampus se nalazi u ulici Middlesex Street, na korak od znamenitosti poput Camden Town, Oxford Street, Leicester Squaree, Olympic Park i mnogih drugih.

Programi

Univerzitet u svojoj ponudi ima sledeće programe Master studija:

  • Biznis sa međunarodnim menadžmentom (Business with International Management – MSc)
  • Biznis sa finansijskim menadžmentom (Business with Financial Management – MSc)
  • Biznis sa marketing menadžmentom (Business with Marketing Management – MSc)
  • Menadžment masovnih komunikacija (Mass Communication Management – MSc)

Osnovni cilj zasigurno je adekvatna radna pozicija u skladu sa uloženim trudom i investiranjem u studije u Londonu. Kada god je prikladno i moguće, studenti kroz studiranje razvijaju i praktično iskustvo koje će biti od koristi prilikom budućeg zaposlenja.

Kroz studije razvija se kritičko mišljenje, usvajaju se veštine koje su neophodne za rad i razvija se nezavisnost studenta. U skladu sa razvojem industrije, program studija odlikuje relevantan sadržaj koji je posebno usmeren na potrebe današnjih poslodavaca.

Programi se sastoje od različitih modula koji pokrivaju sledeće oblasti: opšte poslovne funcije, strateški menadžment i organizaciona analiza. Kroz module studenti razvijaju stratešku svest, razvijaju liderski potencijal i razumevaju teoriju i praksu poslovanja. U drugom semestru studentima se daje mogućnost da se specijalizuju u određenim oblastima poslovanja izborom jednom od smerova koji su na raspolaganju.

OPŠTI USLOVI UPISA:

 Trajanje studija: 1 godina

Početak studija: januar, maj ili septembar u zavisnosti od odabranog programa

Cena: £ 13.500 + 8400rsd

Uslovi za upis:

  • Poznavanje engleskog jezika (IELTS 6.5 ili više/ TOEFL 89 ili više)
  • Potvrda o završenim osnovnim studijama

Smeštaj

Univerzitet u svojoj ponudi ima različite tipove smeštaja u samom centru grada. Svaka opcija smeštaja pružiće studentu siguran i bezbedan boravak, što će pomoći u procesu prilagođavanja novom gradu. U ponudi su rezidencije koje predstavljaju pravu prijateljsku zajednicu sa velikim objektima koji će im omogućiti da se što bolje uklope u univerzitetski način života.

Na raspolaganju su studentske rezidencije, apartmani ili studio kao i zajednički stanovi koji se sastoje od 2-7 spavaćih soba (i koje deli više studenata). Škola ima savetnike za smeštaj koji su vam na raspolaganju i koji vam u svakom trenutku mogu pomoći da donesete pravu odluku i izvršite rezervaciju.  Cene smeštaja u Londonu se kreću od £9.125 za celu godinu (51 nedelja; 179£ po nedelji boravka).

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju Print