Kursevi stranih jezika iz medicinske struke

SAD, KAPLAN MEDICAL

Kaplan Medical je svetski lider u pripremi USMLE (United States Medical Licensing Exam) ispita već više od 40 godina. Ispit USMLE je američki državni ispit za sticanje lekarske licence odnosno dozvole za rad u Americi. Ovaj ispit procenjuje sposobnost lekara da primeni znanja, medicinske pojmove i principe, kao i da pokaže fundamentalne veštine neophodne u radu sa pacijentima.

OXFORD, The Oxford English Centre

Reč je o intenzivanom kursu za profesionalce u medicini ili studente koji bi želeli da unaprede kako opšti, tako i medicinski engleski. Sastoji se od kombinacije opšteg engleskog (20 časova) i specijalizovanog engleskog za medicinu (10 časova).