NOVI OBRAČUN CENA

Na osnovu člana 35 Zakona o trgovini, objavljen u Službenom Glasniku RS broj 52 od 22.07.2019, dana 30.07.2019. godine stupa na snagu novi način obračuna cena turističkih aranžmana istaknutih u stranoj valuti. Od 30.07.2019. za sve aranžmane obračun se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Odredbe ovog zakona nisu od uticaja na već sklopljene ugovore, zaključene pre stupanja na snagu Zakona o trgovini.

Share