Egida stručni tim

Marketing direktor

Komercijalni direktor

Konsultant

Konsultant-asistent

Konsultant

Konsultant

Konsultant

Marketing koordinator

Konsultant-asistent

konsultant