Egida stručni tim

Marketing direktor

Komercijalni direktor

Konsultant

Konsultant

Marketing koordinator

konsultant

konsultant-asistent