Predstavljanje fakulteta BHMS u Švajcarskoj

B.H.M.S. Business & Hotel Management School, Switzerland

 

PREDSTAVLJENJE ŠVAJCARSKOG FAKULTETA ZA MENADŽMENT U  TURIZMU, HOTELIJERSTVU, UGOSTITELJSTVU I GASTRONOMIJI

17. septembar 2015.
16:00-19:00h
prostorije Egide International
Vojvode Bogdana 36, Beograd

Predstavnik fakulteta će razgovarati sa zainteresovanim budućim studentima i njihovim roditeljima na teme:

  • studiranje u Švajcarskoj,
  • obavezna radna praksa sa plaćenim poslom
  • finansijske olakšice
  • smeštaj u kampusu fakulteta
  • mogućnosti za rad nakon studija

hotelmanagement-lucerne-bhms-svajcarska-studije

Share