Priprema za USMLE

Škola

Kaplan Medical

USMLE – priprema za državni ispit za sticanje lekarske licence u SAD

Kaplan Medical je svetski lider u pripremi USMLE (United States Medical Licensing Exam) ispita već više od 40 godina. Ispit USMLE je američki državni ispit za sticanje lekarske licence, odnosno dozvole za rad u Americi. Ovaj ispit procenjuje sposobnost lekara da primeni znanja, medicinske pojmove i principe, kao i da pokaže fundamentalne veštine neophodne u radu sa pacijentima.

Tokom višedecenijskog rada, hiljade studenata i doktora medicine je prošlo obuku u školskim centrima Kaplan Medical i položilo zahtevne ispite sa visokim prosekom, da bi potom dobili specijalizaciju u SAD i nastavili da se bave medicinom u različitim oblastima. Tri od četiri doktora medicine spremaju se za polaganje USMLE ispita u Kaplan Medical centrima.

Polaznici pripremne nastave su većinom državljani SAD-a, ali Kaplan Medical otvara svoja vrata i internacionalnim studentima i doktorima medicine i omogućuje različite načine pohađanja nastave. Priprema ispita u okviru organizacije Kaplan Medical pruža veliki broj mogućnosti. Polaznicima su na raspolaganju prostrani amfiteatri, biblioteke sa najsavremenijom literaturom, računarske laboratorije, prostorije za odmor i druženje, bolničke sobe za vežbe. Pored toga, Kaplan Medical je obezbedio i veliki broj onlajn materijala koji uključuju stručne knjige, testove za proveru znanja, ispitna pitanja, Qbank – bazu sa oko 2100 ispitnih pitanja sa odgovorima i objašnjenjima, simulacijama ispita, mini lekcijama najzahtevnijih tema.

Svim polaznicima je omogućeno i personalizovano medicinsko savetovanje koje uključuje pripremu plana učenja, pomoć pri apliciranju za specijalizaciju i ocenjivanje spremnosti za polaganje ispita. Tokom pripremnog perioda, polaznici ostvaruju i kontakte sa drugim polaznicima pri čemu mogu između sebe razmenjivati iskustva, pohađati radionice zajedno, okupljati se i susretati sa prethodnim polaznicima.

Destinacija

Kaplan Medical ima školske centre u Čikagu, Njujorku, Pasadeni, Hjustonu i Majamiju. Preko 50 eksperata iz različitih oblasti medicine predaje u okviru ove institucije, a oni zajedno imaju preko 250 nagrada i više od 760 objavljenih istraživačkih radova.

Programi

Nastava se može pohađati:

ONLINE

  • Live online (polaznici slušaju predavanja uživo iz učionica putem interneta u tačno određeno vreme). Mogućnost praćenja predavanja stručnih predavača u komforu svog doma, kao i pogodan raspored predavanja čine ovaj način pohađanja nastave omiljenim među polaznicima;
  • On demand (polaznici imaju pristup predavanjima i materijalima sa istih, slušaju ih u vreme koje sami odaberu).

 U SAD u Kaplan Medical centrima:

  • In center (polaznici imaju pristup biblioteci i računarskoj laboratoriji u školskom centru i uče u terminu i tempom koji im odgovara);
  • Live (polaznici pohađaju i slušaju predavanja u školskom centru).

 Kaplan Medical pruža mogućnost kombinacije ovih načina pohađanja nastave. Za zainteresovane kandidate postoje probni testovi (Diagnostic Exams) sa 150 pitanja za Step 1 i Step 2CK i dobro je da ovo probaju kandidati da provere znanje.

USMLE ispit podrazumeva četiri koraka odnosno četiri zasebna ispita:

Step 1 – proverava poznavanje osnovnih medicinskih predmeta poput fiziologije, patologije, farmakologije, anatomije, genetike. Priprema može trajati 4, 7 ili 10 meseci.

Step 2 – ukjlučuje sledeće ispite:

  1. Step 2 CK (Clinical Knowledge) proverava poznavanje rada sa pacijentom pod nadzorom, a najveći deo ispita tiče se interne medicine, priprema može trajati 4-7 meseci.
  2. Step 2 CS (Clinical Skills) proverava pristup pacijentu i komunikaciju sa njim, priprema može trajati 1-2 meseca.

Step 3 – proverava rad sa pacijentom i postavljanje dijagnoze tokom ambulantskog lečenja. Pored toga, obuhvata i pitanja iz dijagnostike, prognoze i patofiziologije, a uključuje i pitanja u vezi sa bezbednošću pacijenta, interpretacijom medicinske literature, medicinske etike i menadžment zdravstvenog stanja populacije. Priprema može trajati 3-4 meseca.

Step 1 i 2 se polažu pre specijalizacije, dok se Step 3 polaže uglavnom na prvoj godini specijalizacije.

USLOVI UPISA NA PRIPREMU ZA USMLE ISPIT:

  • Diploma priznatog medicinskog fakulteta ili dokaz o upisu i položenim ispitima ukoliko se polaznik prijavljuje pre diplomiranja;
  • Napredni nivo poznavanja engleskog jezika (minimalni rezultat TOEFL IBT 71, TOEFL PBT 530, TOEFL CBT 197, IELTS 5.5). Poželjno je priložiti sertifikat.

Besplatan test kurs

KLIKNI ZA  besplatan test kurs.

 

Smeštaj

U zavisnosti od centra u kom se pohađaju predavanja, polaznicima je na raspolaganju više opcija smeštaja: apartmanski, hotelski, hostelski, dok u pojedinim gradovima postoji i mogućnost smeštaja u porodici. Cene smeštaja su dostupne na upit.

Akreditacije

ACCET

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju Print