Priprema za USMLE

Škola

Kaplan Medical

USMLE – priprema za državni ispit za sticanje lekarske licence u SAD

Kaplan Medical je svetski lider u pripremi USMLE (United States Medical Licensing Exam) ispita već više od 40 godina. Ispit USMLE je američki državni ispit za sticanje lekarske licence odnosno dozvole za rad u Americi. Ovaj ispit procenjuje sposobnost lekara da primeni znanja, medicinske pojmove i principe, kao i da pokaže fundamentalne veštine neophodne u radu sa pacijentima.

Tokom višedecenijskog rada, hiljade studenata i doktora medicine je prošlo obuku u školskim centrima Kaplan Medical i položilo zahtevne ispite sa visokim prosekom, da bi potom dobili specijalizaciju u SAD i nastavili da se bave medicinom u različitim oblastima. Tri od četiri doktora medicine spremaju se za polaganje USMLE ispita u Kaplan Medical centrima.

Preko 50 eksperata iz različitih oblasti medicine predaje u okviru ove institucije, a oni zajedno imaju preko 250 nagrada i više od 760 objavljenih istraživačkih radova. Polaznici pripremne nastave su većinom državljani SAD-a, ali Kaplan Medical otvara svoja vrata i internacionalnim studentima i doktorima medicine i omogućuje različite načine pohađanja nastave. Priprema ispita u okviru organizacije Kaplan Medical pruža veliki broj mogućnosti. Polaznicima su na raspolaganju prostrani amfiteatri, biblioteke sa najsavremenijom literaturom, računarske laboratorije, prostorije za odmor i druženje, bolničke sobe za vežbe. Pored toga, Kaplan Medical je obezbedio i veliki broj onlajn materijala koji uključuju stručne knjige, testove za proveru znanja, ispitna pitanja, Qbank – bazu sa oko 2000 ispitnih pitanja sa odgovorima i objašnjenjima, simulacijama ispita, mini lekcijama najzahtevnijih tema.

Svim polaznicima je omogućeno i personalizovano medicinsko savetovanje koje uključuje pripremu plana učenja, pomoć pri apliciranju za specijalizaciju i ocenjivanje spremnosti za polaganje ispita. Tokom pripremnog perioda, polaznici ostvaruju i kontakte sa drugim polaznicima pri čemu mogu između sebe razmenjivati iskustva, pohađati radionice zajedno, okupljati se i susretati sa prethodnim polaznicima.

Destinacija

Kaplan Medical ima školske centre u Čikagu, Njujorku, Vašingtonu, Pasadeni, Hjustonu i Majamiju. Pored mogućnosti pohađanja nastave u ovim centrima, moguća je i onlajn priprema za polaganje ispita. S obzirom na to da priprema za polaganje ispita za američki državni ispit za sticanje lekarske licence odnosno dozvole za rad u Americi može trajati i do 2 godine, ovu opciju bira veliki broj polaznika, jer na taj način uz pripremu ispita mogu nesmetano raditi ili studirati u svojoj zemlji.

U zavisnosti od centra u kom se pohađaju predavanja, polaznicima je na raspolaganju više opcija smeštaja: apartmanski, hotelski, hostelski, dok u pojedinim gradovima postoji i mogućnost smeštaja u porodici. Cene smeštaja su dostupne na upit.

Programi

Nastava se može pohađati:

ONLINE

  • Live online (polaznici slušaju predavanja uživo iz učionica putem interneta u tačno određeno vreme). Mogućnost praćenja predavanja stručnih predavača u komforu svog doma, kao i pogodan raspored predavanja čine ovaj način pohađanja nastave omiljenim među polaznicima;
  • On demand (polaznici imaju pristup predavanjima i materijalima sa istih, slušaju ih u vreme koje sami odaberu).

U SAD u Kaplan Medical centrima:

  • In center (polaznici imaju pristup biblioteci i računarskoj laboratoriji u školskom centru i uče u terminu i tempom koji im odgovara);
  • Live (polaznici pohađaju i slušaju predavanja u školskom centru).

 Kaplan Medical pruža mogućnost kombinacije ovih načina pohađanja nastave. Za zainteresovane kandidate postoje probni testovi (Diagnostic Exams)  sa 150 pitanja za Step 1 i Step 2CK i dobro je da ovo probaju kandidati da provere znanje.

USMLE ispit podrazumeva četiri koraka odnosno četiri zasebna ispita:

Step 1 – proverava poznavanje osnovnih medicinskih predmeta poput fiziologije, patologije, farmakologije, anatomije, genetike. Priprema može trajati 4, 7 ili 10 meseci.

Step 2 – ukjlučuje sledeće ispite:

  1. Step 2 CK (Clinical Knowledge) proverava poznavanje rada sa pacijentom pod nadzorom, a najveći deo ispita tiče se interne medicine,
  2. Step 2 CS (Clinical Skills) proverava pristup pacijentu i komunikaciju sa njim, priprema može trajati 1-2 meseca.

Step 3 – proverava rad sa pacijentom i postavljanje dijagnoze tokom ambulantskog lečenja. Priprema može trajati 3-4 meseca.

Step 1 i 2 se polažu pre specijalizacije, dok se Step 3 polaže uglavnom na prvoj godini specijalizacije.

USLOVI UPISA NA PRIPREMU ZA USMLE ISPIT:

  • Diploma priznatog medicinskog fakulteta ili dokaz o upisu i položenim ispitima ukoliko se polaznik prijavljuje pre diplomiranja;
  • Napredni nivo poznavanja engleskog jezika (minimalni rezultat TOEFL IBT 71, TOEFL PBT 530, TOEFL CBT 197, IELTS 5.5). Poželjno je priložiti sertifikat.

Kaplan Medical zadržava pravo promene cena tokom godine i nudi veliki broj akcija. Konsultujte Vašeg savetnika u Egidi za aktuelne popuste i cene u zavisnosti od trenutka prijave.

Egida International kandidate može provesti kroz kompletnu procedura za sticanje licence za rad u SAD, uključujući i dobijanje licence za rad nakon uspešno položenih USMLE ispita.

Ukoliko kandidati žele da borave u Americi i tamo slušaju predavanja, Egida International pomaže u apliciranju za odgovarajući tip vize. Tip vize se razlikuje u zavisnosti da li kandidat pohađa pripremnu za ispit ili je na specijalizaciji.

Kandidati moraju biti svesni da proces pripreme, učenja i polaganje može da traje i do 2  godine.

Besplatan test kurs

KLIKNI ZA  besplatan test kurs.

 

Akreditacije

ACCET

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju Print