Pripremite se za svoju karijeru pravnika!

Svaka struka ima specifičan vokabular potreban za poslovnu komunikaciju, koji je moguće savladati samo na specijalizovanim kursevima jezika. Za pravnike, škola The London School of English u Londonu nudi različite specijalizovane kurseve iz oblasti prava, koji omogućuju da steknu neophodna znanja.

Stručni engleski za mlade pravnike

Kurs obuhvata studije slučaja iz oblasti prava, komunikacione strategije, veštine upoznavanja, pregovaranja i komunikacije na mreži na engleskom jeziku. Takođe pokriva generalne jezičke veštine koje će vam pomoći da efektivno komuncirate u širokom spektru formalnih i neformalnih situacija. Vokabular obuhvata civilno pravo (uključujući ugovorno pravo), pravo Evropske unije i kriminalno pravo. Ovaj kurs uključuje i onlajn elemenat, koji se odnosi na to da se učenje nastavlja pet meseci nakon završetka kursa u Londonu. Pedavači su specijalisti sa ekspertizom iz ove oblasti, a polaznici imaju i uvid u funkcionisanje sveta prava kroz sesije koje vode iskusni pravnici i posete „pravnom Londonu“.

Kurs traje tri nedelje (opciona četvrta nedelja za pripremu za TOLES ispit ili ociono dodatne 3 nedelje za pripremu za ILEC). Nastava se odvija od 9.30 do 16.00 časova od ponedeljka do petka i uključuje 24 časa od po 60 minuta. Važan dodatak kursu su tri predavanja profesionalnih advokata i pravnika, posete sudovima.

Predavanja su u malim grupama, od maksimalno 10 polaznika, što govori o njihovom kvalitetu i prostoru koji dobija svaki polaznik kursa. Polaznici ovog kursa starosti su između 20 i 30 godina

Nastava se odvijaju u školi The London School of English, koja je najstarija akreditovana škola engleskog jezika na svetu, osnovana još 1912. godine. Dugogodišnje iskustvo u obuci poslovnih ljudi čini je neprikosnovenom. Škola se nalazi u Holland Park, jednom od najekskluzivnijih rezidencijalnih delova Londona, a na svega 20 minuta od centra grada, blizu pomodnog Notting Hill, muzeja i ekskluzivnih prodavnica Kensingtona. Svi predavači su visoko kvalifikovani i veoma iskusni, sa odgovarajućim profesionalnim iskustvom. Školska zgrada je ekskluzivna, a mogućnosti za rad i učenje su veoma visokog standarda.

Klijenti ove škole su poslovni ljudi kojima je vreme dragoceno i žele najbolje, a kursevi su razvijeni kao odgovor na njihove potrebe.

Više informacija o kursevima engleskog jezika za pravnike saznajte na: specijalizovani kursevi jezika iz oblasti prava.

pravo-kursevi-jezika

Share