Srednje škole za decu sa posebnim potrebama

Škola

Priory Education Services

Priory Education Services je vodeći britanski privatni edukativni sistem za specijano obrazovanje i negu mladih od 5 do 25 godina. Na dvadeset lokacija širom Velike Britanije nalaze se obrazovni centri od koji je svaki posvećen školovanju mladih sa određenim potrebama.

Ova grupacija nudi programe mladima sa sledećim stanjima: autizam, Aspergerov sindrom, disleksija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija, različite vrste zavisnosti, poremećaji pažnje i druga stanja i poremećaji. Specijalizovani programi omogućuju učenicima tranziciju kroz osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje ka zaposlenju i nezavisnom životu, u zavisnosti od svake individue. Škola nudi fleksibilne datume početka programa, tako da ih porodica učenika može prilagoditi svojim i detetovim potrebama i mogućnostima.

Određeni školski centri nude i dodatnu zdravstvenu negu i podršku za svakodnevne aktivnosti učenika, ukoliko je neophodno.

Svaki učenik škole ima indivualni program za obrazovanje, društveni i lični razvoj. Nastava se organizuje kroz indivialne časove i male grupe od 6 do 8 učenika. Učenici imaju dodeljenu jednu osobu koja prati njihov napredak i pruža im dodatnu podršku i isto tako je kontakt osoba za sva pitanja roditelja.

Pored nastave, učenici napreduju i kroz različite vidove terapije koju sprovodi stručno osoblje, a za đake kojima engleski nije maternji jezik u ponudi su dodatni časovi.

Profil

Lokacija škole: Velika Britanija
Godina osnivanja: 1980.
Tip škole: mešovita (dečaci i devojčice)
Nastavni programi: u zavisnosti od potreba učenika
Cena za internacionalne učenike: individulno formirane cene za svakog učenika

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju