Studije u Holandiji

FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Campus Venlo

OPEN DAY – 21. novembar 2015. 

Dani otvorenih vrata (OPEN DAY) se organizuju da bi se zainteresovani studenti upoznali sa univerzitetom koji žele da upišu, upoznali sa kampusom, programima, čak i nastavnim osobljem. Egida Vam omogućava da prisustvujete ONLINE obilasku ovog holandskog univerziteta. Toko obilaska koji traje 30 minuta, moći ćete i da postavljate pitanja.

Neophodno je da nam se javite do petka, 20. novembra 2015. da bismo Vam poslali instrukcije za učestvovanje u obilasku. 

Biznis programi na ovom kampusu su praktično orijentisani (uključuju internšipe u kompanijama) i u vezi su sa primenom nauke, svi programi su na engleskom jeziku:

  • International Marketing
  • International Business Economics
  • International Business & Management Studies
  • International Fresh Business Management
  • Logistics Management
  • Business Informatics

Studenti koji upišu prvu godinu mogu da se prijave i za STIPENDIJU u iznosu od 5000€.

Program osnovnih studijaBA program, na holandskim univerzitetima primenjenih nauka traju 4 godine i donose 240 kredita. Sama diploma će u nazivu imati oblast studiranja (npr.Bachelor of Business Administration). Biznis programi na ovom kampusu su praktično orijentisani (uključuju internšipe u kompanijama) i u vezi su sa primenom nauke. Prva godina se zove Pripremna godina ili Foundation year, nakon koje slede 3 godine tzv.Glavne faze obrazovanja.

Tokom druge godine studija, paralelno studenti učestvuju u Young Enterprise Project (Mini Company). Ovaj projekat podrazumeva da internacionalne grupe studenata otvaraju svoje mini biznise, biraju proizvod ili uslugu i vode poslovanje do kraja akademske godine. Rezultati biznisa utiču i na ocenu koju će student dobiti.

U trećoj godini studija odvija se prvi obavezan radni deo programa u trajanju od 5 meseci u holandskoj ili internacionalnoj kompaniji. Škola pomaže studentima u pronalaženju radne prakse. U zavisnosti od dogovora sa kompanijom radna praksa može biti plaćena ili neplaćena.

Studije se završavaju pisanjem diplomskog rada. Pisanje rada se odvija tokom još jednog Internšipa u kompaniji u trajanju od 5 meseci. Za vreme ovih projekata studenti moraju da rešavaju probleme i samostalno primenjuju prethodno naučena znanja. Za vreme radne prakse, studenti dobijaju uvid u pravo svakodnevno poslovno okruženje i na taj način stiču sliku o svom budućem profesionalnom životu. Tokom projekta mogu da steknu i izglede za buduću karijeru upravo u istoj firmi, što se dešavalo velikom broju studenata. Oba projekta se ocenjuju na bazi pismenog rada i procene radnog učinka. Za vreme projekta studentu imaju supervizora, profesora sa Fontys univerziteta.

Više informacija o fakultetu: Studiranje u Holandiji

studije-holandija-business-stipendija

Share