Studiranje u Kini

Državni fakulteti u Kini

Studiranje u Kini daje internacionalnim studentima priliku da posmatraju svet iz drugačije perspektive. Zbog izuzetne ekonomske ekspanzije, kao i duge istorije i bogate kulture, Kina je postala jedna od najpopularnijih destinacija za internacionalne studente. Nastavakom školovanja u Kini internacionalni studenti dobijaju kvalitetno obrazovanje po vrlo povoljnim uslovima, naročito u poređenju sa školarinama i troškovima studiranja u SAD ili drugim zemljama zapada.

Sa rastućim globalnim statusom Kine u trgovini, turizmu i obrazovanju, studiranje u Kini je sve popularnije. Preko 500.000 internacionalnih studenta se trenutno nalazi u Kini na školovanju, dok svake godine više od 9 miliona studenata polaže prijemne ispite za upis na fakultete, što kineski obrazovni sistem čini jednim od najvećih na svetu! Oko 600 fakulteta i univerziteta u Kini su akreditovani za prijem internacionalnih studenta.

Iako se već veliki broj univerziteta nalazi na listi Top 100 svetskih univerziteta, Kina se trudi da se taj broj poveća i puno ulaže u visoko obrazovanje. Pored jedinstvenog kineskog jezika, kaligrafije, borilačkih veština i ostalih kulturoloških vrednosti, visoko cenjeni su i kineski obrazovni programi iz oblasti inženjerstva, nauke, medicine, ekonomije, trgovine, finansija… Za studente koji ne govore kineski jezik mnogi univerziteti nude programe studija na engleskom jeziku, tako da možete dobiti svoju akademsku kvalifikaciju, dok učite najrasprostranjeniji jezik na svetu i upoznajete jednu od najstarijih kultura!

Akademske kvalifikacije koje dodeljuju kineski univerziteti se priznaju u većini razvijenih zemalja sveta. Kineska vlada je potpisala sporazum o uzajamnom priznavanju akademskih kvalifikacija sa brojim zemljama uključujući SAD, Veliku Britaniju, Francusku, Japan kao i 65 drugih zemalja i regiona.

Programi

Obrazovni sistem visokog školstva u Kini je sličan obrazovnim sistemima u Evropi i severnoj Americi. Deli se na dve faze: osnovne (Bachelorˈs degree) i postdiplomske studije (Master i PhD). Internacionalni studenti mogu pohađati nastavu na kineskom ili engleskom jeziku.

Pripremna godina – Internacionalni studenti koji žele da pođaju studije na kineskom jeziku moraju da prvo pohađaju jednogodišnji pripremni kurs. Učenje i kineskog jezika je osnova programa ali se istovremeno radi na usavšavanju znanja iz matematike, fizike, hemije, biologije, kao i upoznavanju sa kineskom istorijom i kulturom. Po uspešnom završetku pripremne godine, studenti dobijaju sertifikat koji im omogućava upis na odabrani univerzitet i nastavak studija.

Osnovne studije – Bachelorˈs Degree

Kineski univerziteti nude internacionalnim studentima širok spektar programa osnovnih studija na kineskom i engleskom jeziku. Osnovne studije uglavnom traju 4 godine (medicinski smerovi 5 ili 6 godina). Prve dve godine studija podrazumevaju nastavu iz oblasti prirodnih nauka, matematike, socio-ekonomije, društvenih nauka kao i nekoliko specijalizovanih predmeta u zavisnosti od oblasti studija. Nastava tokom treće i četvrte godine studija uključuje napredne profesionalno orijentisane module, predmete iz prirodnih nauka, izborne kurseve od specijalizovanih socio-ekonomskih modula kao i radnu praksu u odabranoj sferi.

Postdiplomske studije – Master`s Degree

Profesionalni obrazovni program koji podrazumeva dve godine studija nakon završetka osnovnih studija. Nastava uključuje specijalizovane kurseve i module koji objašnjavaju nove napredke u nauci i tehnologiji. Programi su orijentisani ka razvoju naučne kreativnosti, pedagoške aktivnosti i prektičnom i istraživačkom radu studenata.

Doktorske studije – PhD

Obuka visoko kvalifikovanih stručnjaka, uključujući nastavu i istraživački rad, traje 3-4 godine i završava se javnom odbranom doktorske disertacije.  Kao redovni postdiplomac možete očekivati da završite svoje istraživanje u roku od 3 godine. Ukoliko pohađate master studije imate priliku da nastavite svoje istraživanje i rad i steknete doktorat u roku od 2 godine. Vanredno (online, distance) studiranje može trajati oko 4 godine. Dužina doktorskih studija nije fiksna i može se menjati u skladu sa radom studenta. Po pravilu, studenti sprovode naučna i inženjerska istraživanja koristeći savremenu laboratorijsku opremu, pripremaju naučne radove za objavljivanje i učestvuju u domaćim i internacionalnim naučnim konferencijama. Sve aktivnosti se odvijaju pod vođstvom i nadzorom vodećih univerzitetskih naučnika.

Rok za prijavu na pripremni program: 20. decembar; 25. jun

Datum početka nastave: 25. februar; 01. septembar

Rok za prijavu na osnovne i postdiplomske studije: 25. jun

Datum početka nastave: 01. septembar

Preporuka je da se proces prijave započne minimum 4 meseca pre planiranog datuma početka programa!

Uslovi upisa:

  • Visok nivo znanja jezika (engleski ili kineski)
  • Diploma srednje škole ili osnovnih studija iz srodne oblasti

Stipendija

STIPENDIJE: Kineska vlada je odobrila različite opcije stipendija za internacionalne studente kako bi ih ohrabrila i zainteresovala za  studije u Kini. Iznosi stipendija se kreću i do 100%!

Smeštaj

Većina univerziteta nudi smeštaj u lokalnim studentskim domovima. Cena studentskog smeštaja se kreće od 1.000 do 6.000 USD godišnje, u zavisnosti od lokacije i kategorizacije smeštaja.

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju Print