Uslužno apliciranje za studije

studenti

Zašto Egida

Egide International Vas savetuje prilikom izbora adekvatnog programa nastavka školovanja u inostranstvu.  Svoje iskustvo i partnerstva za obrazovnim institucijama u inostranstvu razvijamo od osnivanja 1982. godine.

Egida kao predstavnik univerziteta, vodi studenta kroz proceduru upisa koja sadrži nekoliko faza koje se moraju sprovesti u zadatim rokovima. Najvažniji je odabira fakulteta, te je značajno što često možemo proveriti da li je student pogodan kandidat i pre nego što započnemo zvaničnu aplikaciju.

SAVETOVANJE ZA UPIS NA STUDIJE JE BESPLATNO!

Ovo BESPLATNO savetovanje je značajna pogodnost, jer student nije u riziku da gubi dragoceno vreme aplicirajući za fakultet čije kriterijume ne zadovoljava.

Opcije usluga apliciranja

Garantovan upis na fakultete koje predstavljamo!

Egida International je ovlašćeni predstavnik privatnih i državnih fakulteta iz celog sveta! Pored stručnog savetovanja o željenoj oblasti studiranja i izboru najpogodnijeg fakulteta, našim studentima popunjavamo aplikacije, pomažemo u sastavljanju motivacionih pisama, pisama preporuke i izboru svih pratećih dokumenta koji će pomoći da se student dodatno istakne kod upisne komisije, kao i da ostvari STIPENDIJU u određenom iznosu. Studentima apliciramo za vizu! Nakon sagledavanja akademskog uspeha, interesovanja i drugih relevantnih faktora, možemo da garantujemo upis kandidata na neki od fakulteta čiji smo predstavnici!

Paket koji obuhvata sve navedeno: 8.400 rsd

Uslužno apliciranje na fakultet (državni ili privatni) po izboru polaznika

Egida International pruža i uslužno apliciranja na fakultet po izboru polaznika, tj. za fakultete koji nisu u našoj ponudi. Egida izučava kompletnu proceduru upisa, pravilno popunjava prijave, prati rokove koje je potrebno ispoštovati, vrši komunikaciju sa fakultetom u ime studenta i prati proceduru upisa do samog kraja. Mi garantujemo da će procedura prijave na fakultet biti ispravna, pravovremena i sa kompletnom dokumentacijom, ali nemamo uticaj na ishod aplikacije i prijem na studije.

Naša usluga obuhvata sledeće:

  • Neophodno istraživanje (uslovi upisa, neophodna dokumentacija za prijavu, rokovi za apliciranje…) i apliciranje za jedan fakultet po izboru studenta;
  • Provera motivacionog pisma i pisma preporuke;
  • Apliciranje za smeštaj na fakultetu (ako fakultet nudi smeštaj ili ima saradnju sa organizacijom preko koje se radi rezervacija smeštaja);
  • Apliciranje za studentsku vizu;
  • Apliciranje za eventualne stipendije ukoliko postoje u ponudi univerziteta;
  • Apliciranje na dodatni fakultet/fakultete iz Egidine ponude.

Apliciranje za jedan fakultet po izboru studenta: 38.000 rsd

Apliciranje za dva fakulteta po izboru studenta: 58.000 rsd

Napomena: Apliciranje ne uključuje troškove registracije i prijave koje fakultet može da zahteva, prevode dokumenta, slanje dokumentacije brzom poštom, kao ni ostale troškove koji proizilaze iz prijave i studiranja na odabranom fakultetu.

Za klijente koji ne mogu da odaberu program studiranja iz Egidine ponude i nemaju odabran željeni fakultet, Egida International nudi opciju da na osnovu željene oblasti školovanja, jezika studiranja, planiranog budžeta studenta i željene destinacije (Evropa ili SAD) obavi pretragu za njih.  Klijent dobija predlog sa do 3 fakulteta sa imenom predloženog smera i kratkim opisom (na engleskom jeziku/jeziku studiranja), trajanjem programa, cenom programa i rokovima za prijavu.

Cena usluge je 9.000 rsd.

Ako se klijent nakon ovog istraživanja odluči da Egida nastavi sa upisom na odabrani fakultet/e, uplaćuje gore opisanu  uslugu apliciranja.

UCAS aplikacija

Državni fakulteti u Velikoj Britaniji – UCAS aplikacija

Egida International direktno sarađuje sa velikim brojem univerziteta u Velikoj Britaniji za koje možemo direktno da šaljemo aplikacije studenta.

Ako ste zainteresovani za studijski program koji nije u ponudi fakulteta sa kojima sarađujemo, radimo apliciranje kroz sistem UCAS, preko kojeg se student može prijaviti na do 5 studijskih programa, zajedno sa kompletnom podrškom oko sastavljanja prateće dokumentacije.

Usluga prijave na jedan smer je 12.000 rsd, ali savetujemo da se student, pored željenog fakulteta, prijavi na više programa, da bi osigurao svoj upis na studije u Velikoj Britaniji.

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju Print