Apliciranje za studije

Zašto Egida

Egida International je centar za školovanje u inostranstvu i savetuje Vas prilikom izbora adekvatnog programa nastavka studiranja.  Svoje iskustvo i partnerstva za obrazovnim institucijama u inostranstvu razvijamo od osnivanja 1982. godine.

Prvenstveno, Egida pruža svima besplatno savetovanje tokom kojeg se dobije više informacija o studiranju u inostranstvu, troškovima školovanja po zemljama, opštoj proceduri apliciranja, kao i fakultetima i uslugama koje možemo da Vam ponudimo.

Nebrojeno je dobrih razloga da se odlučite za studiranje u inostranstvu, a svaki student pored toga treba da nađe i lični razlog i inspiraciju koja će ga motivisati tokom školovanja. Ono što je izvesno je da se kroz studiranje u inostranstvu upoznaje svet, druge i drugačije nacije i kulture i na taj način mladi ljudi i sebe bolje upoznaju, osamostale se, nauče da razmišljaju i delaju van dotadašnjih okvira, usavrši se jedan ili više stranih jezika, školuje se na sasvim drugačiji način od naviknutog, stiču se velike mogućnosti za razvoj karijere kroz prakse u inostranim kompanijama i institucijama kao i poslovni kontakti, stiču se uspomene i prijateljstva za ceo život…

Opcije usluga apliciranja

APLICIRANJE I UPIS NA FAKULTETE KOJE EGIDA ZASTUPA – BESPLATNA PROCEDURA

 Egida International je ovlašćeni predstavnik velikog broja privatnih i državnih fakulteta iz celog sveta. Ovo su odabrane institucije sa svih kontinenata, koje su angažovale i ovlastile Egidu International da ih predstavlja i pomaže mladim ljudima da se upoznaju sa programima i mogućnostima koje nude, kao i da ih uspešno provedemo kroz procedure prijave i upisa. Egida ima direktnu komunikaciju sa upisnim timom ovih fakulteta i studenti dobijaju pravovremene i tačne informacije o njihovim realnim mogućnostima upisa na željeni fakultet i smer. Na ovaj način student ne troše vreme na apliciranje za fakultet na koji neće biti primljeni.

Za upis na fakultet koje Egida zastupa, bez ikakve nadoknade, student dobijaju uslugu koja uključuje:

 • stručno savetovanje o željenoj oblasti studiranja i izboru najpogodnijeg fakulteta,
 • predloge i ponude sa detaljima školovanja na odabranim fakultetima,
 • organizujemo obilazak fakulteta ili učešće na Danu otvorenih vrata fakulteta (Open day),
 • popunjavanje aplikacija za upis na željeni smer,
 • prijavu za stipendiju/popust koji nudi fakultet,
 • savet za pisanje motivacionih pisama, pisama preporuke i njihovu proveru,
 • savet i pomoć pri izboru svih pratećih dokumenta koji će pomoći da se student dodatno istakne kod upisne komisije, kao i da ostvari stipendiju ili popust u određenom iznosu,
 • vršimo celokupnu komunikaciju sa fakultetom u ime studenta,
 • apliciranje za smeštaj na fakultetu,
 • apliciranje za adekvatnu studentsku vizu,
 • organizujemo put do destinacije (avio karte i transferi).

Nakon sagledavanja akademskog uspeha, interesovanja i drugih relevantnih faktora, možemo da garantujemo upis kandidata na neki od fakulteta čiji smo predstavnici! 

Napomena: Apliciranje ne uključuje troškove registracije i prijave koje fakultet može da zahteva (registration fee), prevode dokumenta, slanje dokumentacije brzom poštom ako je neophodno, kao ni ostale troškove koji proizilaze iz prijave i studiranja na odabranom fakultetu.

APLICIRANJE NA FAKULTET (DRŽAVNI ILI PRIVATNI) PO IZBORU KLIJENTA

Egida International pruža apliciranja na fakultet po izboru polaznika, tj. za fakultete koje ne predstavljamo direktno. Student nas obaveštava o fakultetu i smeru na koji želi da se prijavi, Egida izučava kompletnu proceduru upisa za fakultet, pravilno popunjava prijave, prati rokove koje je potrebno ispoštovati, vrši komunikaciju sa fakultetom u ime studenta i prati i vodi proceduru upisa do samog kraja. Mi garantujemo da će procedura prijave na fakultet biti ispravna, pravovremena i sa kompletnom dokumentacijom, ali ne možemo da imamo uticaj na ishod aplikacije i prijem na studije.

Usluga apliciranja obuhvata sledeće:

 • neophodno istraživanje (uslovi upisa, neophodna dokumentacija za prijavu, rokovi za apliciranje…) i apliciranje za jedan fakultet po izboru studenta,
 • popunjavanje aplikacije za upis,
 • prijava za stipendiju/popust koji nudi fakultet,
 • savet za pisanje motivacionih pisama, pisama preporuke i njihovu proveru,
 • savet i pomoć pri izboru svih pratećih dokumenta,
 • vršimo celokupnu komunikaciju sa fakultetom u ime studenta,
 • apliciranje za smeštaj na fakultetu,
 • apliciranje za adekvatnu studentsku vizu,
 • apliciranje na dodatni fakultet/fakultete iz Egidine ponude,
 • organizacija puta do destinacije (avio karte i transferi).

Cena apliciranja za jedan fakultet: 42.000 rsd

Cena apliciranja za dodatni fakultet: 30.000 rsd

Nakon što nas klijent upozna sa željenim fakultetom i smerom, a pre sklapanja ugovora o predstavljanju, Egida vrši procenu fakulteta i procedure apliciranja i zadržava mogućnost da koriguje cenu usluge apliciranja.

Napomena: Apliciranje ne uključuje troškove registracije i prijave koje fakultet može da zahteva, prevode dokumenta, slanje dokumentacije brzom poštom, kao ni ostale troškove koji proizilaze iz prijave i studiranja na odabranom fakultetu.

ISTRAŽIVANJE I PREDLOG FAKULTETA I STUDIJSKOG PROGRAMA PO ZAHTEVU STUDENTA

Ova opcija je namenjena studentima koji nemaju jasno definisan fakultet i studijski program koji žele da upišu i kojima ne odgovara nijedan studijski program sa kojim smo ga upoznali iz ponude fakulteta sa kojima Egida sarađuje. Istraživanje podrazumeva predloge najadekvatnijeg studijskog programa da na osnovu: željene oblasti školovanja, jezika studiranja, i željene destinacije (Evropa ili SAD). Nakon što nas klijent upozna sa svojim željenim kriterijumima, Egida vrši procenu i zadržava mogućnost da koriguje broj fakulteta koje može da predloži, kao i da ne prihvati zahtev, o čemu se klijent blagovremno obaveštava.

Klijent dobija ponudu sa do 3 fakulteta/studijska smera koji najviše odgovaraju zadatim kriterijumima i koji sadrže:

 • univerzitet, grad studiranja,
 • naziv studijskog programa, kratak opis programa (na engleskom jeziku/jeziku studiranja),
 • trajanje studija,
 • cenu školarine po godini,
 • uslove za upis (neophodni nivo prethodnog obrazovanja, nivo jezika i zahtevani sertifikati),
 • krajnji rok za slanje aplikacije,
 • linkove ka korisnim informacijama za željene fakultete (aplikacija, smeštaj, troškovi života…).

Cena ponude sa predlogom do 3 fakulteta: 12.000 rsd

Nakon dobijene ponude sa informacijama, student može da odluči sam da nastavi proceduru aplikacije na željeni fakultet.

Ako se student odluči da Egida nastavi sa upisom na odabrani fakultet/e, uplaćuje gore opisanu  uslugu apliciranja.

UCAS aplikacija

Egida International je ovlašćeni predstavnik velikog broja univerziteta u Velikoj Britaniji na koje možemo direktno da šaljemo aplikacije studenta i besplatno vodimo procedure upisa studenta.

Za studente koji su zainteresovani za studijski program koji nije u ponudi fakulteta sa kojima sarađujemo, vršimo apliciranje na državne univerzitete u Velikoj Britaniji kroz sistem UCAS. UCAS (Universities and Colleges Admission Service) je centralizovani servis koji se koristi za apliciranje na univerzitete, preko kojeg se student može prijaviti na do 5 studijskih programa.

Usluga apliciranja obuhvata sledeće:

 • neophodno istraživanje (uslovi upisa, neophodna dokumentacija za prijavu, rokovi za apliciranje…)  za 5 studijskih programa koje je naveo student,
 • apliciranje na 5 odabranih fakulteta/smerova studija,
 • UCAS taksa za aplikacije,
 • savet za pisanje motivacionih pisama, pisama preporuke i njihovu proveru,
 • apliciranje za smeštaj na fakultetu (ako fakultet nudi smeštaj),
 • apliciranje za eventualne stipendije/popuste ukoliko postoje u ponudi univerziteta,
 • apliciranje za studentsku vizu,
 • apliciranje na dodatni fakultet/fakultete iz Egidine ponude,
 • organizacija puta do destinacije (avio karte i transferi).

Cena apliciranja preko UCAS sistema: 60.000 rsd

Napomena: Apliciranje ne uključuje troškove registracije i prijave koje fakultet može da zahteva, prevode dokumenta, slanje dokumentacije brzom poštom, kao ni ostale troškove koji proizilaze iz prijave i studiranja na odabranom fakultetu.

Utisci

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Pošalji prijatelju Print