Zašto ići na program kulturne razmene?

Programi kulturne razmene prilika su da već u toku srednje škole provedete polugodište ili školsku godinu u inostranstvu. Otkrićete da svaki trenutak, svaki razgovor i iskustvo, utiče na način na koji gledate na svet. Videćete razlike, kao i sličnosti među ljudima i njihovim navikama, u uverenjima i sistemima vrednosti. Kada ostavite svoje poznato okruženje iza sebe i upustite se u nepoznato, tek tada može zaista da spoznate kulturu zemlje u koju dolazite, svakodnevni život i običaje, na način na koji nikada ne biste mogli ukoliko ne provedete duže vreme u inostranstvu.

Učenici koji su upisali programe kulturne razmene pohađaju nacionalne srednjoškolske programe na zvaničnom jeziku te zemlje. Kada ste učenik na razmeni, pruža vam se mnogkulturna-razmenao više od toga da se upoznate sa kulturom i jezikom druge zemlje. Dok živite tipičan svakodnevni život u drugoj kulturi, učite nešto novo iz minuta u minut svakog dana. Godina u inostranstvu je prilika da steknete nova prijateljstva, postanete odgovorniji, poštujete različitosti i postanete tolerantniji prema uverenjima drugih. Ne samo da ćete naučiti mnogo toga novog o drugima, već i o sebi. Steći ćete veću samostalnost samim tim što ćete biti odvojeni od svoje porodice. S druge strane, bićete smešteni kod porodice domaćina i moći da iskusite svakodnevni život područja u koje odlazite iz prve ruke. Najbolji način da se istinski iskusite kulturu u stranoj zemlji jeste da živite među ljudima kao član porodice, a svaki učenik na razmeni ima upravo ovo iskustvo.

Učenici na razmeni razvijaju liderske veštine, stiču samopouzdanje i veće razumevanje kompleksnosti sveta koji ih okružuje. Upravo iz ovog razloga, najbolji univerziteti, kao i  korporacije, prednost pri upisu ili zapošljavanju daju učenicima koji su proveli školsku godinu u inostranstvu. Oni znaju da su učenici koji su bili na programu razmene u inostranstvu uglavnom zreliji od svojih vršnjaka koji se nisu odvajali od roditelja i već upoznati sa time kako funkcioniše sistem obrazovanja u inostranstvu.

Školski sistemi u inostranstvu konhigh school usacipirani su na takav način da ćete sigurno steći dobro obrazovanje, ali i nove prijatelje. Ukoliko Vam prepreku za jedno ovakvo iskustvo predstavlja nedovoljno poznavanje stranog jezika, možete prevazići ovu barijeru pohađanjem kursa jezika u inostranstvu. Intenzivnim  učenjem jezika u inostranstvu možete mnogo brže “podići” svoje znanje na nivo potreban za pohađanje kulturne razmene u inostranstvu.

Programi kulturne razmene srednjoškolaca pružaju mladim ljudima priliku da se izgrade u napredne internacionalne građane sa velikim razumevanjem drugih kultura, nacija i jezika.

 

Spremni ste za veliko životno iskustvo koje se pruža samo jednom?

– Želite da pohađate srednju školu u inostranstvu i provedete godinu dana u inostranoj porodici?

– Planirate da usavršite znanje jezika?

– Spremni ste na izazove?

– Tražite nove ideje, ljude i način života?

– Volite da putujete, istražujete nova mesta i kulture?

– Imate između 15 i 18 godina?

– Želite da nakon završenog programa budete bolji i zreliji od vaših vršnjaka?

Onda vam program razmene pruža priliku da ostvarite svoj san!!!

Više o programima kulturne razmene saznajte klikom na: kulturnna razmena u Americi, kulturna razmena u Francuskoj, kulturna razmena u Italiji, kulturna razmena u Nemačkoj kulturna razmena u Austriji.

 

 

Share